Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka